Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

You are here:

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09, 89/09,133/09, 78/12, 56/13, 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte.

 

Pisanim putem na adresu:
MOROBO obrt za trgovinu i usluge
Kapucinska ulica 28
31000 Osijek

ili na e-mail adresu:
info@morobo-games.com

 

Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.